Juli 14, 2018

Visi Misi

VISI
Menjadi lembaga pengelola zakat, infaq sedekah dan dana masyarakat secara syariah yg amanah dan profesioanal menuju masyarakat muslim sejahtera

MISI

  1. Mendorong tumbuhnya kesadaran untuk membayar zakat, infaq dan shodaqoh dengan rutin sesuai dengan syariah.
  2. Menghimpun dan mendayagunaan dana zakat, infaq dan shodaqoh secara profesional, transparan, tepat guna dan tepat sasaran.
  3. Menyelenggarakan program pemberdayaan masyarakat guna mengatasi problem kemiskinan, pengangguran dan pendidikan